درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب

هشام راستین

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس آنلاین
کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی از دانشگاه شهید بهشتی
  • سابقه تدریس در موسسات اموزشی خصوصی کنکوری و مدارس غیر انتفاعی
  • سابقه تدریس در موسسه ملی زبان کرج
  • سابقه تدریس خصوصی به تمام سطوح اموزشی

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

دروس تدریس شده توسط هشام راستین

گرامر زبان انگلیسی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

125,000
10٪
112,000 تومان

زبان انگلیسی (عمومی)

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

125,000
10٪
112,000 تومان

مدرس افتخاری فنی وحرفه ای

سابقه تدریس در موسسات فرهنگی تهران

سابقه تدریس در موسسات اموزشی خصوصی کنکوری و مدارس غیر انتفاعی

سابقه تدریس در موسسه ملی زبان کرج

سابقه تدریس خصوصی به تمام سطوح اموزشی

ویدیو وجود ندارد!