فرهنگ شهبازی

فرهنگ شهبازی

استاد تایید شده

5 از 5

(مشاهده 2 نظر)

تدریس آنلاین

تدریس حضوری - شیراز

6 جلسه موفق

کارشناسی مهندسی برق از دانشگاه شیراز

سابقه تدریس خصوصی به مدت 20سال

بیش از سه ماه همکاری با مجموعه استادبانک

آشنا به مفاهیم روز ریاضی و تدریس قابل فهم

درباره استاد

تدریس مفهومی و مشارکت دانش اموزان در فعالیتهای کلاسی..بیان نکته های تستی.. استفاده از وسایل کمک اموزشی و نرم افزارهای کامپیوتری پیشرفته.. برگزاری آزمونهای مستمر. دارای 20 سال تدریس خصوصی

سابقه تدریس خصوصی به مدت 20سال

آشنا به مفاهیم روز ریاضی و تدریس قابل فهم

تلفن پشتیبانی
021-91005343