این استاد به طور موقت غیر فعال شده است. لطفا برای رزرو کلاس استاد دیگری را انتخاب کنید.
درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب

حسین مصحفی

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس آنلاین
تدریس حضوری - تهران
کارشناسی فیزیک از دانشگاه صنعتی شریف
  • کارشناسی ارشد فیزیک از دانشگاه شهید بهشتی
  • ابقه 16 سال تدریس المپیاد نجوم در مدارس استعدادهای درخشان، مدارس سلام، علامه طباطبایی، انرژی اتمی، دبیرستان‌های مفید، هاتف و ...
  • تدریس دروس کیهان‌شناسی، نسبیت عام، اخترفیزیک، نجوم مقدماتی و پیشرفته

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

دروس تدریس شده توسط حسین مصحفی

فیزیک دهم (ریاضی-فیزیک)

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

235,000 تومان

هندسه دهم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

235,000 تومان

ریاضی دهم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

235,000 تومان

فیزیک یازدهم (ریاضی-فیزیک)

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

235,000 تومان

حسابان یازدهم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

235,000 تومان

آمار و احتمال یازدهم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

235,000 تومان

هندسه یازدهم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

235,000 تومان

فیزیک دوازدهم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

260,000 تومان

هندسه دوازدهم (تحلیلی و جبر خطی)

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

260,000 تومان

حسابان دوازدهم (حساب دیفرانسیل و انتگرال)

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

260,000 تومان

فیزیک دهم (علوم تجربی)

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

235,000 تومان

ریاضی دهم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

235,000 تومان

فیزیک یازدهم (علوم تجربی)

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

235,000 تومان

ریاضی یازدهم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

235,000 تومان

فیزیک دوازدهم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

260,000 تومان

ریاضی دوازدهم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

260,000 تومان

ریاضی و آمار دهم (علوم انسانی)

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

235,000 تومان

ریاضی و آمار یازدهم (علوم انسانی)

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

235,000 تومان

ریاضی و آمار دوازدهم (علوم انسانی)

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

260,000 تومان

ابقه 16 سال تدریس المپیاد نجوم در مدارس استعدادهای درخشان، مدارس سلام، علامه طباطبایی، انرژی اتمی، دبیرستان‌های مفید، هاتف و ...

تدریس دروس کیهان‌شناسی، نسبیت عام، اخترفیزیک، نجوم مقدماتی و پیشرفته

ارائه سخنرانی‌های مختلف تخصصی و عمومی در کنفرانس‌های بین المللی و داخلی

ویدیو وجود ندارد!