درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب
معصومه زارعان

معصومه زارعان

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس آنلاین
دکترا ریاضی از دانشگاه پیام نور (سازمان مرکزی)
  • 8 سال تدریس در دانشگاه های آزاد اسلامی و پیام نور
  • کارشناسی ارشد ریاضی از دانشگاه اصفهان
  • مدرس ریاضی در دانشگاه فرهنگیان

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

مدرس ریاضی در دانشگاه فرهنگیان

8 سال تدریس دروس ریاضی در دانشگاه آزاد اسلامی

8 سال تدریس دروس ریاضی در دانشگاه پیام نور

تدریس در مدارس دولتی

ویدیو وجود ندارد!