درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب

ناهید محمدی

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس آنلاین
4 جلسه موفق
دانشجوی دکترا بیوتکنولوژی از پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری
  • تدریس در مدارس منطقه یک و ارتقاء اطلاعات 2سال دانش اموزان در یک سال با متد روز
  • بیش از شش ماه همکاری با مجموعه استادبانک
  • افتخار تحصیلی: رتبه 11 کنکور دکتری

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

دروس تدریس شده توسط ناهید محمدی

زیست دهم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

135,000 تومان

زیست شناسی یازدهم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

135,000 تومان

زیست شناسی دوازدهم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

145,000 تومان

تدریس در مدارس منطقه یک و ارتقاء اطلاعات 2سال دانش اموزان در یک سال با متد روز

ویدیو وجود ندارد!