این استاد به طور موقت غیر فعال شده است. لطفا برای رزرو کلاس استاد دیگری را انتخاب کنید.
درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب

بهنام گلی زاده

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس آنلاین
تدریس حضوری - تبریز
کارشناسی علوم تربیتی از دانشگاه پیام نور
  • سابقه 2 سال تدریس در مدارس غیر انتفاعی
  • معاون و مدرس پرورشی در مدرسه غیر انتفاعی

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

دروس تدریس شده توسط بهنام گلی زاده

دین و زندگی دهم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

120,000 تومان

تاریخ ایران و جهان دهم (علوم انسانی)

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

120,000 تومان

روانشناسی یازدهم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

120,000 تومان

تاریخ یازدهم (علوم انسانی)

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

120,000 تومان

معاون و مدرس پرورشی در مدرسه غیر انتفاعی

سابقه 2 سال تدریس در مدارس غیر انتفاعی

ویدیو وجود ندارد!