در حال حاضر صفحه استاد انوار میرزاده به صورت موقت غیرفعال شده است. برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانید با پشتیبانی استادبانک تماس بگیرید.

پشتیبانی: 021-91005343
انوار میرزاده

انوار میرزاده

استاد تایید شده

نظری ثبت نشده است

تدریس آنلاین

تدریس حضوری - تهران

استاد جدید

دانشجوی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه الزهرا

سابقه تدریس خصوصی

تسلط کامل بر دروس ادبیات و عربی

کارشناسی زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه زنجان

درباره استاد

تسلط کامل به زبان عربی دارم . برای ترجمه شفاعی عربی به فارسی و برعکس و ترجمه متون کتبی عربی به فارسی و برعکس تسلط کامل دارم . برای درس ادبیات فارسی قسمت معانی و بیان و بدیع و آرایه ها و قرابت معنایی تسلط دارم .

سابقه تدریس خصوصی

تسلط کامل بر دروس ادبیات و عربی

تلفن پشتیبانی
021-91005343