درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب
دیدگاه دانش آموزان

امین رزاقی

استاد تایید شده

سطح استاد:

تدریس آنلاین
25 جلسه موفق
کارشناسی مهندسی برق از موسسه آموزش عالی سراج تبریز
  • تدریس به مدت 2 سال در دور افتاده ترین روستا ها با ضریب قبولی 100 با وجود سطح پایین علمی که قبلاً داشتن
  • بیش از دو سال همکاری با مجموعه استادبانک

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

دروس تدریس شده توسط امین رزاقی

ریاضی اول ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

100,000 تومان

علوم تجربی اول ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

100,000 تومان

فارسی اول ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

100,000 تومان

نگارش فارسی اول ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

100,000 تومان

ریاضی دوم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

100,000 تومان

علوم تجربی دوم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

100,000 تومان

فارسی دوم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

100,000 تومان

نگارش فارسی دوم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

100,000 تومان

ریاضی سوم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

100,000 تومان

علوم تجربی سوم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

100,000 تومان

فارسی سوم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

100,000 تومان

نگارش فارسی سوم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

100,000 تومان

ریاضی چهارم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

100,000 تومان

علوم تجربی چهارم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

100,000 تومان

فارسی چهارم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

100,000 تومان

نگارش فارسی چهارم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

100,000 تومان

ریاضی پنجم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

100,000 تومان

علوم تجربی پنجم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

100,000 تومان

فارسی پنجم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

100,000 تومان

نگارش فارسی پنجم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

100,000 تومان

ریاضی ششم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

100,000 تومان

علوم تجربی ششم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

100,000 تومان

فارسی ششم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

100,000 تومان

نگارش فارسی ششم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

100,000 تومان

تدریس به مدت 2 سال در دور افتاده ترین روستا ها با ضریب قبولی 100 با وجود سطح پایین علمی که قبلاً داشتن

سابقه تدریس خصوصی به دانش آموزان دیر آموز

دیدگاه دانش آموزان درباره امین رزاقی

میانگین امتیازات: 4.50 از 5 4 نفر امتیاز داده اند.

رویا // ریحانه طاهری

(3 ماه پیش)
امتیاز: 4 از 5

جسله اول بوده و خوب بودن

علوم تجربی ششم ابتدایی

سید سامیار رابط

(10 ماه پیش)
امتیاز: 5 از 5

پسرم خیلی راضی بود

ریاضی چهارم ابتدایی

الناز ذوالفقاری

(1 سال پیش)
امتیاز: 4 از 5

خیلی خوش‌برخورد و ان‌تایم بودند جلسه ‌ی اول بود

ریاضی چهارم ابتدایی

ویدیو وجود ندارد!