درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب
دیدگاه دانش آموزان

امین خجسته

استاد تایید شده

سطح استاد:

تدریس آنلاین
142 جلسه موفق
کارشناسی مهندسی برق از دانشگاه صنعتی شاهرود
  • دانشجوی کارشناسی علوم کامپیوتر از دانشگاه پیام نور تهران
  • بیش از یک سال همکاری با مجموعه استادبانک
  • سابقه تدریس خصوصی و در آموزشگاه ها بیش از 20 سال

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

دروس تدریس شده توسط امین خجسته

ریاضی عمومی 1 دانشگاه

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

ریاضی عمومی 2 دانشگاه

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

برنامه نویسی کامپیوتر دانشگاه

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

آمار و احتمالات دانشگاه

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

معادلات دیفرانسیل دانشگاه

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

محاسبات عددی دانشگاه

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

مبانی برنامه نویسی دانشگاه

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

ریاضی 1 و 2 و 3

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

مبانی ریاضی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

جبر خطی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

توابع مختلط

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

آنالیز عددی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

مبانی ترکیبیات

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

گراف

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

نظریه اعداد

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

ریاضی گسسته دانشگاه

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

مبانی ریاضی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

مبانی ترکیبیات

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

مبانی آنالیز عددی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

مبانی ماتریس ها و جبرخطی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

حل عددی معادلات دیفرانسیل

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

مبانی منطق و نظریه مجموعه ها

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

آنالیز عددی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

برنامه نویسی پیشرفته

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

ساختمان داده و الگوریتم ها

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

مدارهای منطقی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

زبان های برنامه سازی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

ریز پردازنده

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

زبان تخصصی مهندسی برق

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

مدارهای منطقی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

ریزپردازنده

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

سیستم های دیجیتال 1 و 2

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

ساختار کامپیوتر و میکروپروسسور

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

جبر خطی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

ریاضی مهندسی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

مدارهای منطقی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

ریاضی مهندسی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

ریاضی مهندسی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

ریاضی مهندسی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

زبان تخصصی مکانیک

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

ریاضی مهندسی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

جبر خطی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

کاربرد کامپیوتر در مهندسی صنایع

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

برنامه نویسی پیشرفته

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

ساختمان داده و الگوریتم ها

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

مدارهای منطقی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

زبان های برنامه سازی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

ریاضی مهندسی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

ساختمان های گسسته

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

زبان تخصصی کامپیوتر

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

معماری کامپیوتر

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

الکترونیک دیجیتال

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

روش های محاسبات عددی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

معماری سیستم های کامپیوتری

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

مدارهای منطقی پیشرفته

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

طراحی خودکار مدارهای دیجیتال

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

ریزپردازنده

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

کنکور کارشناسی ارشد علوم کامپیوتر

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

مبانی علوم ریاضی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

مبانی آنالیز عددی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

مبانی ماتریس ها و جبرخطی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

مبانی احتمال

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

جبر خطی عددی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

احتمال

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

مبانی منطق و نظریه مجموعه ها

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

برنامه سازی پیشرفته

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

مبانی علوم ریاضی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

مبانی ماتریس ها و جبرخطی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

مبانی آنالیز عددی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

مبانی احتمال

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

مبانی آنالیز عددی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

مبانی ماتریس ها و جبرخطی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

مبانی کامپیوتر و برنامه سازی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

مبانی احتمال

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

برنامه سازی پیشرفته

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

جبر خطی عددی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

نظریه گراف و کاربردها

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

ریزپردازنده

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

آمار و احتمالات دانشگاه

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

دبیر رسمی آموزش و پرورش به مدت 15 سال

سابقه تدریس خصوصی و در آموزشگاه ها بیش از 20 سال

سابقه تدریس در دانشگاه ها

تدریس به دانشجویان مقاطع فوق لیسانس و دکترا

تدریس به دانشجویان بهترین دانشگاه های ایران

دیدگاه دانش آموزان درباره امین خجسته

5 از 4.93 15 نفر امتیاز داده اند.

4.9
4.9
4.7
4.9

غلام حسینی

1 ماه پیش

استاد خوبی هستن بیانشون خوبه و واردن

محاسبات عددی دانشگاه

مقدسه ابراهیمی

1 ماه پیش

خوب بودن

معماری کامپیوتر

آوا وحیدی

2 ماه پیش

خوب بودند

ریاضی گسسته دانشگاه

ویدیو وجود ندارد!