درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب
دیدگاه دانش آموزان

علیرضا هارونی

استاد تایید شده

سطح استاد:

تدریس حضوری - اصفهان
54 جلسه موفق
دکترا مدیریت مالی از دانشگاه آزاد اسلامی نجف آباد
  • تدریس به مدت 8 سال در دانشگاه های آزاد اسلامی و غیرانتفاعی
  • بیش از دو سال همکاری با مجموعه استادبانک
  • اجرای سمینار های مالی برای کار آفرینان
ویدیو معرفی

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

دروس تدریس شده توسط علیرضا هارونی

اصول علم اقتصاد 1 و 2

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

390,000 تومان

حقوق تجارت

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

390,000 تومان

اصول مدیریت و تیوری سازمان

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

390,000 تومان

مالیه عمومی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

390,000 تومان

پول و ارز بانکداری

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

390,000 تومان

روش تحقیق

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

390,000 تومان

اصول حسابداری

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

390,000 تومان

حسابداری صنعتی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

390,000 تومان

حسابداری میانه

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

390,000 تومان

حسابداری مالیاتی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

390,000 تومان

مدیریت مالی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

390,000 تومان

متون حسابداری 1 و 2

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

390,000 تومان

حسابداری پیشرفته 1 و 2

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

390,000 تومان

حسابرسی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

390,000 تومان

اصول تنظیم و کنترل بودجه

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

390,000 تومان

اقتصاد خرد 1 و 2

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

390,000 تومان

اقتصاد کلان 1 و 2

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

390,000 تومان

اصول حسابداری 1 و 2

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

390,000 تومان

اقتصاد بخش عمومی 1 و 2

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

390,000 تومان

حقوق تجارت

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

390,000 تومان

پول و بانکداری

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

390,000 تومان

اقتصاد مدیریت

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

390,000 تومان

اقتصاد سنجی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

390,000 تومان

مالیه بین الملل

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

390,000 تومان

اقتصاد منابع

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

390,000 تومان

نظام های اقتصادی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

390,000 تومان

روش تحقیق

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

390,000 تومان

برنامه ریزی اقتصادی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

390,000 تومان

اقتصادی صنعتی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

390,000 تومان

اقتصاد کشاورزی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

390,000 تومان

اقتصاد مهندسی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

390,000 تومان

اصول حسابداری و هزینه یابی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

390,000 تومان

اصول مدیریت و تیوری سازمان

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

390,000 تومان

تحلیل سیستم ها

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

390,000 تومان

روش تحقیق

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

390,000 تومان

اقتصاد و مدیریت صنعتی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

390,000 تومان

اقتصاد شهری

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

390,000 تومان

اقتصاد عمومی 1 و 2

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

390,000 تومان

اصول حسابداری و هزینه یابی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

390,000 تومان

اقتصاد مهندسی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

390,000 تومان

تحلیل سیستم ها

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

390,000 تومان

برنامه ریزی تولید

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

390,000 تومان

برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

390,000 تومان

اصول مدیریت و تیوری سازمان

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

390,000 تومان

مدیریت مالی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

390,000 تومان

سیستم های پرداخت حقوق و دستمزد

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

390,000 تومان

آمار و کاربرد آن در مدیریت

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

390,000 تومان

حقوق تجارت

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

390,000 تومان

مبانی سازمان و مدیریت

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

390,000 تومان

مدیریت تولید

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

390,000 تومان

اقتصاد مهندسی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

390,000 تومان

مبانی اقتصاد

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

390,000 تومان

اصول سازمان و مدیریت

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

390,000 تومان

تجارت بین الملل

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

390,000 تومان

اقتصاد توسعه

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

390,000 تومان

ارزیابی طرح های اقتصادی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

390,000 تومان

سازمان و مدیریت صنعتی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

390,000 تومان

حسابداری شرکت ها

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

390,000 تومان

اصول مدیریت ریسک

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

390,000 تومان

مبانی بودجه

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

390,000 تومان

اقتصاد مهندسی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

390,000 تومان

تدریس به کارآفرینان

عضو باشگاه مشاوران اتاق بازرگانی

1 سال تدریس در دانشگاه نجف آباد

4 سال تدریس در دانشگاه المهدی

3 سال تدریس در دانشگاه امین

2 سال تدریس در سیتکو

1 سال تدریس در سما نجف آباد

دیدگاه دانش آموزان درباره علیرضا هارونی

5 از 4.89 9 نفر امتیاز داده اند.

4.9
4.9
5
5

محمدرضا صادقی

3 ماه پیش

استاد خوبی هستند

حسابداری مالیاتی

آرین عمادالدین

6 ماه پیش

همه چیز خوب بود و راضی بودم

اصول مدیریت ریسک

پیمان قاسمی

9 ماه پیش

از تدریسشون راضی بودم

مدیریت مالی