علی علی شیر

علی علی شیر

استاد تایید شده

نظری ثبت نشده است

تدریس آنلاین

تدریس حضوری - مشهد

استاد جدید

دکترا حکمت اسلامی و فلسفه از دانشگاه تهران

5 سال تدریس در موسسه غیر انتفاعی فردوس مشهد. مقطع کارشناسی ارشد. فلسفه هنر و زیباشناسی

سابقه تدریس خصوصی

کارشناسی ارشد فلسفه از دانشگاه تهران

درباره استاد

آقای علی علی شیری کارشناسی صنایع دستی. دانشگاه هنر تهران.1382_1388 کارشناسی ارشد فلسفه غرب. دانشگاه تهران1389_1391 دکتری فلسفه اسلامی.دانشگاه تهران1392_1397 پژوهشگر و مدرس فلسفه هنر موسسه غیرانتفاعی فردوس مشهد.

5 سال تدریس در موسسه غیر انتفاعی فردوس مشهد. مقطع کارشناسی ارشد. فلسفه هنر و زیباشناسی

سابقه تدریس خصوصی

تلفن پشتیبانی
021-91005343