در حال حاضر صفحه استاد احمد روحانی به صورت موقت غیرفعال شده است. برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانید با پشتیبانی استادبانک تماس بگیرید.

پشتیبانی: 021-91005343
احمد روحانی

احمد روحانی

استاد تایید شده

2 از 5

(مشاهده 1 نظر)

تدریس آنلاین

تدریس حضوری - تهران

1 جلسه موفق

کارشناسی مهندسی برق از دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران

کسب عنوان معلم(هنرآموز)نمونه در سال تحصیلی 95_96

معلم رسمی آموزش و پرورش و دارای تجربه تدریس در مدارس

7 سال تدریس در هنرستان جواد موفقیان

درباره استاد

کسب عنوان معلم(هنرآموز)نمونه در سال تحصیلی 95_ تدریس مباحث ویژه درباره فناوری نانو(عضو ستاد ملی نانو از سال 1390) معلم رسمی آموزش و پرورش و دارای تجربه تدریس در مدارس طراحی سایت برق(به همراه کامپیوتر و PLC) درهنرستان کاردانش جواد موفقیان

کسب عنوان معلم(هنرآموز)نمونه در سال تحصیلی 95_96

تدریس مباحث ویژه درباره فناوری نانو(عضو ستاد ملی نانو از سال 1390)

طراحی سایت برق(به همراه کامپیوتر و PLC) درهنرستان کاردانش جواد موفقیان

7 سال تدریس در هنرستان جواد موفقیان

تدریس در هنرستان آیت الله طالقانی به مدت 3 سال

تدریس در دانشگاه شهیدرجایی( به عنوان دستیار استاد) به مدت 5 سال

معلم رسمی آموزش و پرورش و دارای تجربه تدریس در مدارس

تلفن پشتیبانی
021-91005343