این استاد به طور موقت غیر فعال شده است. لطفا برای رزرو کلاس استاد دیگری را انتخاب کنید.
درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب
احد فربود

احد فربود

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس آنلاین
تدریس حضوری - تهران
دکترا مهندسی عمران از دانشگاه آزاد اسلامی اراک
  • کارشناسی ارشد مهندسی عمران از دانشگاه شهید باهنر کرمان
  • 16 سال تدریس در دانشگاه آزاد اسلامی
  • مسلط به دروس سازه ای مهندسی عمران

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

مسلط به دروس سازه ای مهندسی عمران

16 سال تدریس در دانشگاه آزاد اسلامی

ویدیو وجود ندارد!