درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب

عادل علیزاده

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس آنلاین
تدریس حضوری - مشهد
دکترا مهندسی کشاورزی علوم باغبانی از دانشگاه آزاد اسلامی
  • سابقه تدریس در دانشگاه و به صورت خصوصی

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

دروس تدریس شده توسط عادل علیزاده

ریاضی هفتم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

145,000 تومان

علوم تجربی هفتم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

145,000 تومان

ریاضی هشتم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

145,000 تومان

علوم تجربی هشتم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

145,000 تومان

ریاضی نهم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

145,000 تومان

علوم تجربی نهم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

145,000 تومان

علوم تجربی نهم به دهم تیزهوشان

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

145,000 تومان

علوم تجربی نهم به دهم نمونه دولتی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

145,000 تومان

علوم تجربی نهم به دهم مدارس برتر

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

145,000 تومان

سابقه تدریس در دانشگاه

سابقه تدریس خصوصی

ویدیو وجود ندارد!