درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب

ابوالفضل عارفخانی

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس آنلاین
تدریس حضوری - مشهد
کارشناسی مهندسی مکانیک از دانشگاه فردوسی مشهد
  • 4 سال تدریس در مدارس سما وابسته به دانشگاه آزاد
  • 2 سال تدریس در مدارس برتر ناحیه 6 و 7 مانند منجی ، ناصر نوین و اندیشمندان نصر
  • موفقیت و قبولی دانش اموزانم در مدارس نمونه

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

دروس تدریس شده توسط ابوالفضل عارفخانی

علوم تجربی پنجم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

115,000 تومان

علوم تجربی ششم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

115,000 تومان

علوم تجربی ششم به هفتم نمونه دولتی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

115,000 تومان

4 سال تدریس در مدارس سما وابسته به دانشگاه آزاد

تدریس در مدرسه نمونه دولتی امام حسین ع (آینده سازان سابق)

2 سال تدریس در مدارس برتر ناحیه 6 و 7 مانند منجی ، ناصر نوین و اندیشمندان نصر

موفقیت و قبولی دانش اموزانم در مدارس نمونه

ویدیو وجود ندارد!