درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب

احسان صنعتی نیا

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس حضوری - اصفهان
کارشناسی ارشد مهندسی عمران از دانشگاه آزاد اسلامی نجف آباد
  • سابقه 1 سال تدریس در دانشگاه سیستان و بلوچستان
  • سابقه 1 سال تدریس در مدرسه راه هدایت
  • سابقه تدریس فیزیک و اتوکد به صورت خصوصی

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

دروس تدریس شده توسط احسان صنعتی نیا

فیزیک دهم (ریاضی-فیزیک)

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

فیزیک یازدهم (ریاضی-فیزیک)

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

فیزیک دوازدهم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

170,000 تومان

فیزیک دهم (علوم تجربی)

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

فیزیک یازدهم (علوم تجربی)

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

فیزیک دوازدهم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

170,000 تومان

سابقه 1 سال تدریس در مدرسه راه هدایت

سابقه 1 سال تدریس در دانشگاه سیستان و بلوچستان

سابقه تدریس فیزیک و اتوکد به صورت خصوصی

ویدیو وجود ندارد!