این استاد به طور موقت غیر فعال شده است. لطفا برای رزرو کلاس استاد دیگری را انتخاب کنید.
درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب

میثم فدائی اردستانی

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس حضوری - تهران
کارشناسی ریاضی از دانشگاه پیام نور
  • سابقه 14 سال تدریس در آموزشگاه و خصوصی
  • سابقه 8 سال تدریس در موسسه آرمان

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

دروس تدریس شده توسط میثم فدائی اردستانی

ریاضی هفتم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

205,000 تومان

ریاضی هشتم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

205,000 تومان

ریاضی نهم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

205,000 تومان

سابقه 8 سال تدریس در موسسه آرمان

سابقه 14 سال تدریس در آموزشگاه و خصوصی

ویدیو وجود ندارد!