این استاد به طور موقت غیر فعال شده است. لطفا برای رزرو کلاس استاد دیگری را انتخاب کنید.
درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب

سمیه سیفالدینی

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس آنلاین
تدریس حضوری - تهران
کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عربی از دانشگاه رازی کرمانشاه
  • کارشناسی ادبیات و زبان عربی از دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
  • سابقه 10 سال تدریس در آموزشگاه نام اواران
  • سابقه 6 سال تدریس در غیر انتفاعی طوبی

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

دروس تدریس شده توسط سمیه سیفالدینی

عربی هفتم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

160,000 تومان

عربی هشتم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

160,000 تومان

عربی نهم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

160,000 تومان

شاگردهای موفق و پذیرفته شده در کنکور با رتبه های عالی در رشته های تاپ

سابقه 6 سال تدریس در غیر انتفاعی طوبی

سابقه 10 سال تدریس در آموزشگاه نام اواران

ویدیو وجود ندارد!