ساناز دالوندی

ساناز دالوندی

استاد تایید شده

تدریس حضوری - اصفهان

درباره استاد ساناز دالوندی

دانشجوی دکترا مهندسی برق از دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان

سابقه تدریس خصوصی به مدت 2 سال

افتخار تحصیلی: مقاله تایید شده کنفرانس داخلی

افتخار تحصیلی: مقاله تایید شده در خصوص انرژی های نو

استفاده از مقالات خارجی معتبر و راهنمایی اساتید دوره تیزهوشان و معلمان مدارس معتبر با بیشترین رتبه قبولی

سابقه تدریس خصوصی به مدت 2 سال

تلفن پشتیبانی
021-54435000