پگاه ساده

پگاه ساده

استاد تایید شده

5 از 5

(مشاهده 22 نظر)

تدریس آنلاین

269 جلسه موفق

7 سال سکونت در استرالیا و مالزی

تدریس خصوصی زبان به مدت 6 سال

بیش از یک سال همکاری با مجموعه استادبانک

دارای IELTS 8

درباره استاد

از متد های زیر برای تدریس استفاده میشود: 1. The Direct Method 2. Audio-lingual 3. Grammar-translation 4. The structural approach 5. Communicative language teaching (CLT)

1 سال تدریس زبان در آموزشگاه اعتماد سازان

6 سال سابقه تدریس خصوصی زبان

7 سال سکونت در استرالیا و مالزی

تلفن پشتیبانی
021-91005343