درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب

محدثه مرادی

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس آنلاین
کارشناسی زبان و ادبیات فرانسه از دانشگاه اصفهان
  • سابقه 4 سال تدریس به صورت خصوصی

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

دروس تدریس شده توسط محدثه مرادی

زبان فرانسه عمومی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

110,000 تومان

مکالمه زبان فرانسه (مهاجرت)

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

110,000 تومان

سابقه 4 سال تدریس به صورت خصوصی

ویدیو وجود ندارد!