درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب

مریم قاجار

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس حضوری - تهران
کارشناسی کارشناسی مترجمی خبر انگلیسی از دانشگاه علمی کاربردی
  • تدریس به شاگردان خانوادگی و تکی جهت اقامت در خارج از ایران یادگیری مکالمه روزانه
  • تدریس خصوصی کودک و بزرگ سال بمدت 2سال در منزل

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

دروس تدریس شده توسط مریم قاجار

مکالمه زبان انگلیسی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

112,000 تومان

زبان انگلیسی (عمومی)

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

112,000 تومان

تدریس به شاگردان خانوادگی و تکی جهت اقامت در خارج از ایران یادگیری مکالمه روزانه

تدریس خصوصی کودک و بزرگ سال بمدت 2سال در منزل

تدریس خصوصی در منزل کودک و آنلاین

ویدیو وجود ندارد!