این استاد به طور موقت غیر فعال شده است. لطفا برای رزرو کلاس استاد دیگری را انتخاب کنید.
درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب

اعظم بیکدلی

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس حضوری - کرج
کارشناسی علوم دینی و معارف اسلامی از دانشگاه البرز
  • کارشناسی ارشد معارف اسلامی از دانشگاه شهید بهشتی
  • افتخار تحصیلی: معدل الف در کارشناسی و کارشناسی ارشد
  • افتخار تحصیلی: چاپ مقاله علمی پژوهشی

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

دروس تدریس شده توسط اعظم بیکدلی

عربی هفتم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

170,000 تومان

عربی هشتم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

170,000 تومان

عربی نهم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

170,000 تومان

آموزشیار قرآن کریم- حافظ 15 جز قرآن

سابقه 3 سال تدریس در حوزه علمیه نورالهدی

ویدیو وجود ندارد!