حمیدرضا مقصودی

حمیدرضا مقصودی

استاد تایید شده

5 از 5

(مشاهده 1 نظر)

تدریس حضوری - کرج

1 جلسه موفق

کارشناسی ارشد زبان شناسی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

سابقه 8 تدریس در اموزشگاه زبان و به صورت خصوصی

سابقه 2 سال تدریس در آموزش و پرورش

سابقه 2 سال تدریس در آموزش و پرورش

درباره استاد

روش تدریس من مبتنی برمکالمه است و همه ابعاد اموزش مهارتهای زبان اعم از خواندن ,نوشتن ,گوش دادن و صحبت کردن را همزمان در بر می گیرد.در این زمینه از روش های به روز و نگرشهای افراد چند زبانه بهره می برم.

سابقه 8 تدریس در اموزشگاه زبان و به صورت خصوصی

سابقه 2 سال تدریس در آموزش و پرورش

تلفن پشتیبانی
021-91005343