درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب

حمیدرضا ظریفی

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس آنلاین
تدریس حضوری - تهران
کارشناسی مهندسی برق از دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب
  • سابقه تدریس خصوصی بیش از 6 سال
  • تدریس درس در مدرسه روزبه
  • سابقه تدریس خصوصی ریاضی متوسطه اول

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

دروس تدریس شده توسط حمیدرضا ظریفی

ریاضی هفتم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

115,000 تومان

ریاضی هشتم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

115,000 تومان

ریاضی نهم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

115,000 تومان

تدریس درس در مدرسه روزبه

معاون پرورشی مدرسه روزبه

سابقه تدریس خصوصی ریاضی متوسطه اول

ویدیو وجود ندارد!