این استاد به طور موقت غیر فعال شده است. لطفا برای رزرو کلاس استاد دیگری را انتخاب کنید.
درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب

محمدرضا اخوان همدانی

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس آنلاین
تدریس حضوری - تهران
کارشناسی مدیریت صنعتی از دانشگاه آزاد اسلامی کرج
  • کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
  • 8 سال سابقه تدریس در دانشگاه
  • تالیف دو عنوان کتاب انتشارات دیباگران (مجتمع فنی تهران)

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

دروس تدریس شده توسط محمدرضا اخوان همدانی

ریاضی دهم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

190,000 تومان

حسابان یازدهم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

190,000 تومان

حسابان دوازدهم (حساب دیفرانسیل و انتگرال)

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

ریاضی دهم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

190,000 تومان

ریاضی یازدهم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

190,000 تومان

ریاضی دوازدهم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

8 سال سابقه تدریس در دانشگاه

تالیف دو عنوان کتاب انتشارات دیباگران (مجتمع فنی تهران)

بیش از 30 عنوان تدریس کارگاهی در عناوین مختلف کلاس های ضمن خدمت کارکنان

ویدیو وجود ندارد!