بسته جامع آموزش مفهومی فیزیک دوازدهم
قیمت هر جلسه 25,000 تومان
☆
محمد پوررضا
محمد پوررضا استاد تایید شده
تعداد خرید: 359
درباره بسته

در پکیج جامع آموزش مفهومی فیزیک ابتدا تمام نکات مربوط به کتاب درسی بطور خط به خط و کاملا مفهومی و در اغلب موارد با استفاده از شبیه‌سازی و یا انیمیشن آموزش داده شده تا شما دانش‌آموزان عزیز بهتر با مفاهیم فیزیکی ارتباط برقرار کرده و فهم مطالب درس فیزیک برای شما عزیزان بسیار ساده و جذاب شود. در ادامه تمام مثال‌ها پرسش‌ها و تمرین‌های پاسخ داده نشده کتاب درسی بطور کامل پاسخ داده شده است. زیرا این موارد به شدت مورد توجه معلمان عزیز برای امتحان کلاسی قرار دارند و به خصوص در سال‌های اخیر طراحان کنکور سوالات بسیار زیادی را از تمارین و مسائل‌ پایان فصل کتاب درسی طرح کرده‌اند که با دیدن این بسته آموزشی می‌توانید به تسلط کامل در این موارد دست پیدا کنید. پس از توضیح کامل و جامع تمامی موارد کتاب درسی، سوالات تکمیلی برای شما عزیزان حل شده است که این سوالات از سطح ساده به سخت طبقه‌بندی شده‌اند. به طوریکه سوالات پایانی بخش سوالات تکمیلی مقداری فراتر از کتاب درسی و در حد تست‌های کنکور هستند. در قسمت بعدی هر بخش، تست‌های زیادی از منابع کنکور، آزمون‌های آزمایشی و تست‌های تالیفی با ارائه و آموزش روش‌های محاسبات سریع حل شده است. بخش مورد توجه این قسمت، حل تست‌های بسیار متنوع با روش‌هایی بسیار ساده و مفهومی است که البته در قسمت‌های مورد نیاز روابطی خارج از کتاب ارائه شده تا ساده‌تر به جواب نهایی برسیم. نکته بسیار دیگر در این قسمت، طبقه‌بندی تست‌ها از ساده به سخت است که در انتهای هر قسمت تست‌هایی نسبتاً دشوارتر از تست‌های کنکور ارائه شده که با توجه به کنکورهای سال‌های اخیر و احتمال وجود تست‌های دشوار و محاسباتی، شما دانش آموزان عزیز را برای مواجهه با کنکور بسیار آماده‌تر از قبل می‌کند. در آخرین قسمت و به عنوان تکمیل آموزش، وظیفه خود دانستیم که سوالاتی مشابه و متناسب با سوالاتی که در هر بخش آموزشی حل شده، برای شما به عنوان تمرین قرار دهیم تا با حل آنها با استفاده از روش‌های آموزش داده شده، براحتی بتوانید به درس فیزیک مسلط شوید و از خواندن فیزیک لذت ببرید.

فصل را انتخاب کنید
فصل یکم: حرکت شناسی
عنوان فصل:

فصل یکم: حرکت شناسی

جلسه یکم
1 ساعت و 02 دقیقه
درس1- شناخت حرکت: بررسی جابجایی، مسافت، تندی متوسط و سرعت متوسط
1 جزوه،  1 تمرین،  1 حل تمرین
قیمت جلسه: 25,000 تومان
جلسه دوم
1 ساعت
درس 1- شناخت حرکت: سرعت در نمودار مکان - زمان
1 جزوه،  1 تمرین،  1 حل تمرین
قیمت جلسه: 25,000 تومان
جلسه دوم
50 دقیقه
درس 1- شناخت حرکت: شتاب متوسط و لحظه ای
1 جزوه،  1 تمرین،  1 حل تمرین
قیمت جلسه: 25,000 تومان
جلسه سوم
1 ساعت
درس 1- شناخت حرکت: حل تست
1 جزوه،  1 تمرین،  1 حل تمرین
قیمت جلسه: 25,000 تومان
جلسه چهارم
56 دقیقه
درس 1- شناخت حرکت: حل تست
1 جزوه،  1 تمرین،  1 حل تمرین
قیمت جلسه: 25,000 تومان
جلسه پنجم
59 دقیقه
درس 1- شناخت حرکت: حل تست
1 جزوه،  1 تمرین،  1 حل تمرین
قیمت جلسه: 25,000 تومان
جلسه ششم
57 دقیقه
درس 2- حرکت با سرعت ثابت
1 جزوه،  1 تمرین،  1 حل تمرین
قیمت جلسه: 25,000 تومان
جلسه هفتم
59 دقیقه
درس 2- حرکت با سرعت ثابت: حل تست
1 جزوه،  1 تمرین،  1 حل تمرین
قیمت جلسه: 25,000 تومان
جلسه هشتم
1 ساعت و 09 دقیقه
درس 2- حرکت با سرعت ثابت: حل تست از سرعت نسبی
1 جزوه،  1 تمرین،  1 حل تمرین
قیمت جلسه: 25,000 تومان
جلسه نهم
1 ساعت و 03 دقیقه
درس 3- حرکت با شتاب ثابت
1 جزوه،  1 تمرین،  1 حل تمرین
قیمت جلسه: 25,000 تومان
جلسه دهم
59 دقیقه
درس 3- حرکت با شتاب ثابت
1 جزوه،  1 تمرین،  1 حل تمرین
قیمت جلسه: 25,000 تومان
جلسه یازدهم
59 دقیقه
درس 3- حرکت با شتاب ثابت
1 جزوه،  1 تمرین،  1 حل تمرین
قیمت جلسه: 25,000 تومان
جلسه دوازدهم
55 دقیقه
درس 3- حرکت با شتاب ثابت: حل تست از مساحت زیر نمودار سرعت - زمان
1 جزوه،  1 تمرین،  1 حل تمرین
قیمت جلسه: 25,000 تومان
جلسه سیزدهم
57 دقیقه
درس 3- حرکت با شتاب ثابت: حل تست از مساحت زیر نمودار سرعت - زمان دو متحرکه و حرکت تندشونده و کندشونده
1 جزوه،  1 تمرین،  1 حل تمرین
قیمت جلسه: 25,000 تومان
جلسه چهاردهم
1 ساعت
درس 3- حرکت با شتاب ثابت: حل تست از مساحت زیر نمودار شتاب - زمان
1 جزوه،  1 تمرین،  1 حل تمرین
قیمت جلسه: 25,000 تومان
جلسه پانزدهم
59 دقیقه
درس 3- حرکت با شتاب ثابت: حل تست
1 جزوه،  1 تمرین،  1 حل تمرین
قیمت جلسه: 25,000 تومان
جلسه شانزدهم
56 دقیقه
درس 3- حرکت با شتاب ثابت: حل تست
1 جزوه،  1 تمرین،  1 حل تمرین
قیمت جلسه: 25,000 تومان
جلسه هفدم
55 دقیقه
درس 3- حرکت با شتاب ثابت: حل تست از حرکت چند مرحله ای
1 جزوه،  1 تمرین،  1 حل تمرین
قیمت جلسه: 25,000 تومان
جلسه هجدهم
1 ساعت
درس 3- حرکت با شتاب ثابت: حل تست دومتحرکه و شتاب نسبی
1 جزوه،  1 تمرین،  1 حل تمرین
قیمت جلسه: 25,000 تومان
جلسه نوزدهم
46 دقیقه
درس 3- حرکت با شتاب ثابت: حل تست از تبدیل نمودار مکان - زمان در حرکت با شتاب ثابت
1 جزوه،  1 تمرین،  1 حل تمرین
قیمت جلسه: 25,000 تومان
جلسه بیستم
59 دقیقه
درس 3- حرکت با شتاب ثابت: حل تست از حرکت در t ثانیه n ام
1 جزوه،  1 تمرین،  1 حل تمرین
قیمت جلسه: 25,000 تومان
جلسه بیست و یکم
56 دقیقه
درس 3- حرکت با شتاب ثابت: حل تست از حرکت در t ثانیه n ام
1 جزوه،  1 تمرین،  1 حل تمرین
قیمت جلسه: 25,000 تومان

بسته های مرتبط

تلفن پشتیبانی
02191005343