بسته جامع آموزش مفهومی فیزیک یازدهم
قیمت هر جلسه 25,000 تومان
☆
محمد پوررضا
محمد پوررضا استاد تایید شده
تعداد خرید: 87
درباره بسته

استاد محمد پوررضا یکی از بهترین اساتید کشور در زمینه تدریس فیزیک است. استادبانک طی همکاری با استاد پوررضا، بسته های معلم خصوصی فیزیک یازدهم را در اختیار داوطلبان گروه تجربی و ریاضی قرار می‌دهد. همان طور که می‌دانید داوطلبان باید در کنکور به سوالات فیزیک پایه دهم، یازدهم و دوازدهم پاسخ دهند. فیزیک یازدهم استادبانک برای داوطلبان گروه تجربی و ریاضی آماده شده است تا مفاهیم پایه یازدهم فیزیک را به خوبی یاد بگیرند. در این بسته ها استاد پوررضا به وسیله انیمیشن و شبیه سازی، دشوارترین مفاهیم فیزیک یازدهم را به دانش آموزان تدریس می کنند.

فصل را انتخاب کنید
فصل یکم: الکتریسیته ساکن
عنوان فصل:

فصل یکم: الکتریسیته ساکن

جلسه یکم
1 ساعت و 33 دقیقه
درس1- بار الکتریکی
1 جزوه،  1 تمرین،  1 حل تمرین
قیمت جلسه: 25,000 تومان
جلسه دوم
59 دقیقه
درس 2- پایستگی و کوانتیده بودن بار الکتریکی
1 جزوه،  1 تمرین،  1 حل تمرین
قیمت جلسه: 25,000 تومان
جلسه سوم
1 ساعت و 32 دقیقه
درس 3- قانون کولن
1 جزوه،  1 تمرین،  1 حل تمرین
قیمت جلسه: 25,000 تومان
جلسه چهارم
1 ساعت و 07 دقیقه
درس 3- حل تست از قانون کولن
1 جزوه،  1 تمرین،  1 حل تمرین
قیمت جلسه: 25,000 تومان
جلسه پنجم
1 ساعت و 04 دقیقه
درس 3- حل تست از قانون کولن
1 جزوه،  1 تمرین،  1 حل تمرین
قیمت جلسه: 25,000 تومان
جلسه ششم
1 ساعت و 19 دقیقه
درس 3- حل تست از قانون کولن
1 جزوه،  1 تمرین،  1 حل تمرین
قیمت جلسه: 25,000 تومان
جلسه هفتم
1 ساعت و 03 دقیقه
درس 4- میدان الکتریکی
1 جزوه،  1 تمرین،  1 حل تمرین
قیمت جلسه: 25,000 تومان
جلسه هشتم
1 ساعت و 01 دقیقه
درس 4- میدان الکتریکی
1 جزوه،  1 تمرین،  1 حل تمرین
قیمت جلسه: 25,000 تومان
جلسه نهم
54 دقیقه
درس 4- حل سوال تکمیلی از میدان الکتریکی
1 جزوه،  1 تمرین،  1 حل تمرین
قیمت جلسه: 25,000 تومان
جلسه دهم
57 دقیقه
درس 4- حل تست از میدان الکتریکی
1 جزوه،  1 تمرین،  1 حل تمرین
قیمت جلسه: 25,000 تومان
جلسه یازدهم
55 دقیقه
درس 4- حل تست از میدان الکتریکی
1 جزوه،  1 تمرین،  1 حل تمرین
قیمت جلسه: 25,000 تومان
جلسه دوازدهم
1 ساعت و 09 دقیقه
درس 5- پتانسیل و انرژی پتانسیل الکتریکی
1 جزوه،  1 تمرین،  1 حل تمرین
قیمت جلسه: 25,000 تومان
جلسه سیزدهم
1 ساعت و 02 دقیقه
درس 5- حل سوال تکمیلی از پتانسیل و انرژی پتانسیل الکتریکی
1 جزوه،  1 تمرین،  1 حل تمرین
قیمت جلسه: 25,000 تومان
جلسه چهاردهم
50 دقیقه
درس 5- حل تست از پتانسیل و انرژی پتانسیل الکتریکی
1 جزوه،  1 تمرین،  1 حل تمرین
قیمت جلسه: 25,000 تومان
جلسه پانزدهم
59 دقیقه
درس 5- حل تست از پتانسیل و انرژی پتانسیل الکتریکی
1 جزوه،  1 تمرین،  1 حل تمرین
قیمت جلسه: 25,000 تومان
جلسه شانزدهم
58 دقیقه
درس 6- توزیع بار الکتریکی در اجسام رسانا
1 جزوه،  1 تمرین،  1 حل تمرین
قیمت جلسه: 25,000 تومان
جلسه هفدم
1 ساعت و 03 دقیقه
درس 7- خازن
1 جزوه،  1 تمرین،  1 حل تمرین
قیمت جلسه: 25,000 تومان
جلسه هجدهم
50 دقیقه
درس 7- خازن
1 جزوه،  1 تمرین،  1 حل تمرین
قیمت جلسه: 25,000 تومان
جلسه نوزدهم
49 دقیقه
درس 7- حل سوال تکمیلی از خازن
1 جزوه،  1 تمرین،  1 حل تمرین
قیمت جلسه: 25,000 تومان
جلسه بیستم
51 دقیقه
درس 7- حل تست از خازن
1 جزوه،  1 تمرین،  1 حل تمرین
قیمت جلسه: 25,000 تومان
جلسه بیست و یکم
55 دقیقه
درس 7- حل تست از خازن
1 جزوه،  1 تمرین،  1 حل تمرین
قیمت جلسه: 25,000 تومان

بسته های مرتبط

تلفن پشتیبانی
02191005343