بسته جامع آموزش مفهومی ریاضی دوازدهم
قیمت هر جلسه 25,000 تومان
☆
مجتبی نریموسی
مجتبی نریموسی استاد تایید شده
تعداد خرید: 158
درباره بسته

بارها و بارها این را از بچه ها شنیدم که در مدرسه یا آموزشگاه در درس ریاضی برای هر فصل، ما را با یک جزوه عریض و طویل روبرو می‌کنند که در ابتدا خوشحال و سرخوش از اینکه با این حجم از جزوات قطعا شاخ ریاضی را خواهیم شکست. اما پس از مطالعه یکی دو فصل خسته و دل‌شکسته، دست از مطالعه ریاضی برمی‌داریم. دنیای ریاضی دنیای بسیار بزرگی است، گفتن از تمام جزئیات ریاضی هیچ نتیجه ای ندارد جز سردرگمی. در این مجموعه، از طرح های گرافیکی و انیمیشنی جذابی استفاده کردیم که می‌توان گفت این شیوه برای اولین بار است که در کشور ارائه می شود. استفاده از طرح‌های گرافیکی و سیّال، تفهیم مطالب پیچیده ریاضی را به شدت آسان کرده است و از یکنواختی تدریس و خستگی شاگرد جلوگیری می‌کند. سوالی که ممکن است مطرح شود این است که " تستی کار می‌کنید یا تشریحی؟ " پاسخ یک کلمه است: "هردو". جامعه هدف ما همه دانش‌آموزان است هم دانش‌آموزان ضعیف و متوسط که اولویت آنها کتاب درسی است - برای این دست از دانش‌آموزان تک‌تک کاردرکلاسها و تمارین حل نشده کتاب را حل کردیم و البته گریزی هم به سوالات امتحان نهایی زدیم- و هم بچه‌هایی که فکر می‌کنند سوالات و تمارین کتاب چیزی بیش از یک شوخی نیست - برای این دسته از دانش‌آموزان هم نکات تستی تشریح شد و هم در جلساتی به صورت مجزا، تست‌های کنکور سراسری سال‌های گذشته و تستهای تالیفی سطح‌بندی شده(آسان، متوسط و سخت) را کار کردیم-. البته از آن دسته از بچه‌هایی که به دنبال درصد 100 ریاضی هستند هم غافل نشدیم و جلساتی را با عنوان تست‌های تکمیلی، به حل تست‌های سخت و خیلی سخت پرداختیم. اگر بخواهم کمی خلاصه‌تر بگویم اوضاع از چه قرار است: برای هر درس، کتاب و نکات تستی را آموزش دادیم سپس سراغ حل سوالات تستی و تشریحی(امتحان نهایی) رفتیم. بی شک ریاضی دوازدهم مهمترین ریاضیِ متوسطه دوم است. هم بیشترین نقش را در کنکور دارد و هم منبع امتحان نهایی است. برای یادگیری صحیح ریاضی دوازدهم دو فاکتورِ بسیار مهم ایفای نقش می کنند: اول) تسلط بر مباحث مشترک ریاضی دوازدهم با ریاضی دهم و یازدهم. دوم)نگاه ویژه به کاردرکلاسها و تمارین کتاب و البته نکات کنکوری. هر فصل، درس‌هایی دارد که اینجا به صورت درس به درس کار کردیم. برای هر درس ابتدا آموزش دادیم سپس به سراغ تست و سوال رفتیم.

فصل را انتخاب کنید
فصل یکم: تابع
عنوان فصل:

فصل یکم: تابع

جلسه یکم
59 دقیقه
درس 1 - آموزش توابع چندجمله ای و صعودی نزولی
4 جزوه،  1 تمرین،
قیمت جلسه: 25,000 تومان
جلسه دوم
1 ساعت
درس 1 - آموزش توابع چندجمله ای و صعودی نزولی و تمارین
1 جزوه،  1 تمرین،  1 حل تمرین
قیمت جلسه: 25,000 تومان
جلسه سوم
56 دقیقه
درس 1 - حل سوالات تشریحی و تستی و امتحان نهایی
1 جزوه،  1 تمرین،  1 حل تمرین
قیمت جلسه: 25,000 تومان
جلسه چهارم
55 دقیقه
درس 1 - حل سوالات تشریحی و تستی و امتحان نهایی
1 جزوه،  1 تمرین،  1 حل تمرین
قیمت جلسه: 25,000 تومان
جلسه پنجم
54 دقیقه
درس 2 - آموزش ترکیب توابع و تبدیل نمودار توابع
1 جزوه،  1 تمرین،  1 حل تمرین
قیمت جلسه: 25,000 تومان
جلسه ششم
1 ساعت و 05 دقیقه
درس 2 - آموزش ترکیب توابع و تبدیل نمودار توابع
1 جزوه،  1 تمرین،  1 حل تمرین
قیمت جلسه: 25,000 تومان
جلسه هفتم
58 دقیقه
درس 2 - آموزش ترکیب توابع و تبدیل نمودار توابع
1 جزوه،  1 تمرین،  1 حل تمرین
قیمت جلسه: 25,000 تومان
جلسه هشتم
1 ساعت و 07 دقیقه
درس 2 - آموزش ترکیب توابع و تبدیل نمودار توابع و حل تمارین
1 جزوه،  1 تمرین،  1 حل تمرین
قیمت جلسه: 25,000 تومان
جلسه نهم
59 دقیقه
درس 2 - حل سوالات تشریحی و تستی و امتحان نهایی
1 جزوه،  1 تمرین،  1 حل تمرین
قیمت جلسه: 25,000 تومان
جلسه دهم
1 ساعت و 03 دقیقه
درس 2 - حل سوالات تشریحی و تستی و امتحان نهایی
1 جزوه،  1 تمرین،  1 حل تمرین
قیمت جلسه: 25,000 تومان
جلسه یازدهم
1 ساعت و 01 دقیقه
درس 2 - حل سوالات تشریحی و تستی و امتحان نهایی
1 جزوه،  1 تمرین،  1 حل تمرین
قیمت جلسه: 25,000 تومان
جلسه دوازدهم
1 ساعت و 07 دقیقه
درس 3 - آموزش تابع وارون
1 جزوه،  1 تمرین،  1 حل تمرین
قیمت جلسه: 25,000 تومان
جلسه سیزدهم
1 ساعت و 06 دقیقه
درس 3 - آموزش تابع وارون و حل تمارین
1 جزوه،  1 تمرین،  1 حل تمرین
قیمت جلسه: 25,000 تومان
جلسه چهاردهم
51 دقیقه
درس 3 - حل سوالات تشریحی و تستی و امتحان نهایی
1 جزوه،  1 تمرین،  1 حل تمرین
قیمت جلسه: 25,000 تومان
جلسه پانزدهم
1 ساعت و 02 دقیقه
درس 3 - حل سوالات تشریحی و تستی و امتحان نهایی
1 جزوه،  1 تمرین،  1 حل تمرین
قیمت جلسه: 25,000 تومان

بسته های مرتبط

تلفن پشتیبانی
02191005343