مدارس دولتی پسرانه لواسان منطقه 9 تهران

در این صفحه مدارس دولتی پسرانه لواسان منطقه 9 تهران لیست شده است

1 مدرسه

لیست مدارس دولتی پسرانه لواسان منطقه 9 تهران

متوسطه دوم پسرانه دولتی

منطقه: منطقه 9

محله: لواسان

آدرس: تهرانسر، جاده کرج، سه راه ارج، بلوارگلها

تلفن پشتیبانی
02191005343