مدارس دولتی زعفرانیه منطقه 8 تهران

در این صفحه مدارس دولتی زعفرانیه منطقه 8 تهران لیست شده است

1 مدرسه

لیست مدارس دولتی زعفرانیه منطقه 8 تهران

متوسطه دوم پسرانه دولتی

منطقه: منطقه 8

محله: زعفرانیه

آدرس: شهرک پردیس، فاز 1،روبروی شرکت عمران پردیس

تلفن پشتیبانی
02191005343