مدارس دولتی نارمک.گلستان منطقه 8 تهران

در این صفحه مدارس دولتی نارمک.گلستان منطقه 8 تهران لیست شده است

1 مدرسه

لیست مدارس دولتی نارمک.گلستان منطقه 8 تهران

متوسطه اول پسرانه دولتی

منطقه: منطقه 8

محله: نارمک.گلستان

آدرس: نارمک، خیابان گلستان، جنب فرهنگسرای گلستان

تلفن پشتیبانی
02191005343