مدارس دولتی دخترانه جانبازان منطقه 8 تهران

در این صفحه مدارس دولتی دخترانه جانبازان منطقه 8 تهران لیست شده است

1 مدرسه

لیست مدارس دولتی دخترانه جانبازان منطقه 8 تهران

کاردانش دخترانه دولتی

منطقه: منطقه 8

محله: جانبازان

آدرس: خیابان گلبرگ شرقی، خیابان 113مینو، نبش 146غربی، پلاک 73

تلفن پشتیبانی
02191005343