مدارس شاهد پسرانه تهرانپارس منطقه 8 تهران

در این صفحه مدارس شاهد پسرانه تهرانپارس منطقه 8 تهران لیست شده است

1 مدرسه

لیست مدارس شاهد پسرانه تهرانپارس منطقه 8 تهران

متوسطه اول پسرانه شاهد

منطقه: منطقه 8

محله: تهرانپارس

آدرس: تهرانپارس، خیابان 142غربی، خیابان شهید حمزه لوئی، پلاک 12

تلفن پشتیبانی
02191005343