مدارس آبعلی منطقه 8 تهران

در این صفحه مدارس آبعلی منطقه 8 تهران لیست شده است

4 مدرسه

لیست مدارس آبعلی منطقه 8 تهران

متوسطه اول دخترانه دولتی

منطقه: منطقه 8

محله: آبعلی

آدرس: 36کیلومتری جاده آبعلی، جاده کارخانه سیمان، روستای باغکمش، خیابان معلم، پلاک 209

ابتدایی دخترانه دولتی

منطقه: منطقه 8

محله: آبعلی

آدرس: 36کیلومتری جاده آبعلی، جاده کارخانه سیمان، روستای باغکمش، خیابان معلم، پلاک 209

ابتدایی پسرانه دولتی

منطقه: منطقه 8

محله: آبعلی

آدرس: 36کیلومتری جاده آبعلی، جاده کارخانه سیمان، روستای باغکمش، خیابان معلم، پلاک 209

پیش دبستانی پسرانه غیردولتی

منطقه: منطقه 8

محله: آبعلی

آدرس: فلکه اول تهرانپارس، انتهای خیابان شهید حسینی (بهار سابق)، خیابان 107 (داوری)، خیابان 128 غربی، پلاک 142

تلفن پشتیبانی
02191005343