مدارس بازرگانی منطقه 7 تهران

در این صفحه مدارس بازرگانی منطقه 7 تهران لیست شده است

3 مدرسه

لیست مدارس بازرگانی منطقه 7 تهران

بازرگانی دخترانه دولتی

منطقه: منطقه 7

محله: شریعتی

آدرس: خیابان شریعتی، خیابان معلم، کوچه شهید جلالی، کوچه شهید حسن آقا بیگی

بازرگانی پسرانه دولتی

منطقه: منطقه 7

محله: خیابان دماوند

آدرس: تقاطع نامجو و انقلاب اسلامی، بن بست رامیان

بازرگانی دخترانه دولتی

منطقه: منطقه 7

محله: خیابان دماوند

آدرس: خیابان شریعتی، خیابان قدوسی، خیابان امجدی منش

تلفن پشتیبانی
02191005343