مدارس دولتی مدنی منطقه 7 تهران

در این صفحه مدارس دولتی مدنی منطقه 7 تهران لیست شده است

10 مدرسه

لیست مدارس دولتی مدنی منطقه 7 تهران

ابتدایی پسرانه دولتی

منطقه: منطقه 7

محله: مدنی

آدرس: خیابان شهید مدنی، کوچه ابوالقاسم گیو، پلاک 30

ابتدایی دخترانه دولتی

منطقه: منطقه 7

محله: مدنی

آدرس: خیابان شهید مدنی، خیابان شهید فتاحی منش، نبش بن بست آذری، پلاک 25/3

متوسطه اول پسرانه دولتی

منطقه: منطقه 7

محله: مدنی

آدرس: خیابان شهید مدنی، خیابان شهید یزدی، ده متری دهقان

متوسطه دوم پسرانه دولتی

منطقه: منطقه 7

محله: مدنی

آدرس: تهران، خیابان دکترشریعتی، نرسیده به مطهری، کوچه ناژ

متوسطه اول دخترانه دولتی

منطقه: منطقه 7

محله: مدنی

آدرس: خیابان شهید مدنی جنوبی، بین خیابان حسینی و خیابان کهن، کوچه شهید ابراهیمی، پلاک 10

ابتدایی پسرانه دولتی

منطقه: منطقه 7

محله: مدنی

آدرس: خیابان شهید مدنی، کوچه شهید اقدامی، پلاک 14

ابتدایی پسرانه دولتی

منطقه: منطقه 7

محله: مدنی

آدرس: خیابان شهید مدنی، خیابان شهید رجبی، کوچه عسگری

متوسطه اول دخترانه دولتی

منطقه: منطقه 7

محله: مدنی

آدرس: خیابان شهید مدنی، خیابان شهید محمودی، کوچه شهید میرزایی جاهد، پلاک 4

کاردانش دخترانه دولتی

منطقه: منطقه 7

محله: مدنی

آدرس: خیابان شریعتی، خیابان معلم، سه راه شهید قدوسی، روبه روی پادگان حشمتیه

ابتدایی دخترانه دولتی

منطقه: منطقه 7

محله: مدنی

آدرس: خیابان مدنی، ایستگاه کهن، پلاک 570

تلفن پشتیبانی
02191005343