مدارس سهروردی شمالی منطقه 7 تهران

در این صفحه مدارس سهروردی شمالی منطقه 7 تهران لیست شده است

8 مدرسه

لیست مدارس سهروردی شمالی منطقه 7 تهران

ابتدایی پسرانه غیردولتی

منطقه: منطقه 7

محله: سهروردی شمالی

آدرس: پل سیدخندان، خیابان شهید کابلی ( دبستان )، خیابان شیخ شعبانی، کوچه ی مریم، پلاک 1

متوسطه دوم دخترانه دولتی

منطقه: منطقه 7

محله: سهروردی شمالی

آدرس: خیابان سهروردی شمالی - خیابان محبی - کوچه دفتری

متوسطه دوم پسرانه غیردولتی

منطقه: منطقه 7

محله: سهروردی شمالی

آدرس: خیابان سهروردی شمالی، خیابان باسقی، پلاک 17

متوسطه اول دخترانه غیردولتی

منطقه: منطقه 7

محله: سهروردی شمالی

آدرس: خیابان سهروردی شمالی، خیابان خرمشهر، کوچه میناب، پلاک 34، دبیرستان شایستگان نور(دوره اول)

متوسطه دوم دخترانه دولتی

منطقه: منطقه 7

محله: سهروردی شمالی

آدرس: خیابان شهید مدنی، خیابان شهیدعباس پازوکی، پلاک 13

ابتدایی پسرانه غیردولتی

منطقه: منطقه 7

محله: سهروردی شمالی

آدرس: خیابان بهشتی- خیابان سهند- خیابان شهرتاش شرقی- پلاک 30

ابتدایی دخترانه غیردولتی

منطقه: منطقه 7

محله: سهروردی شمالی

آدرس: خیابان سهروردی شمالی، بعد از چهارراه شهید بهشتی، کوچه متحیری، پلاک 41

کاردانش دخترانه غیردولتی

منطقه: منطقه 7

محله: سهروردی شمالی

آدرس: خیابان استاد مطهری، بعد از مفتح، پلاک151

تلفن پشتیبانی
02191005343