مدارس دولتی دخترانه سهروردی منطقه 7 تهران

در این صفحه مدارس دولتی دخترانه سهروردی منطقه 7 تهران لیست شده است

3 مدرسه

لیست مدارس دولتی دخترانه سهروردی منطقه 7 تهران

متوسطه دوم دخترانه دولتی

منطقه: منطقه 7

محله: سهروردی

آدرس: میدان سپاه، خیابان سپاه، روبروی قنادی شیرین، کوچه زرگرانی

ابتدایی دخترانه دولتی

منطقه: منطقه 7

محله: سهروردی

آدرس: خیابان سهروردی شمالی، خیابان شریف، پلاک 3

متوسطه اول دخترانه دولتی

منطقه: منطقه 7

محله: سهروردی

آدرس: سهروردی شمالی، روبروی خرمشهر، آپادانا، کوچه شریف، پلاک 5

تلفن پشتیبانی
02191005343