مدارس دولتی سبلان منطقه 7 تهران

در این صفحه مدارس دولتی سبلان منطقه 7 تهران لیست شده است

5 مدرسه

لیست مدارس دولتی سبلان منطقه 7 تهران

ابتدایی پسرانه دولتی

منطقه: منطقه 7

محله: سبلان

آدرس: خیابان شهید اجاره دار، کوچه شهید بهشتی، پلاک 29

ابتدایی پسرانه دولتی

منطقه: منطقه 7

محله: سبلان

آدرس: سبلان شمالی، خیابان محسن آزادی، پلاک 39

ابتدایی دخترانه دولتی

منطقه: منطقه 7

محله: سبلان

آدرس: خیابان سبلان شمالی، خیابان شهید محسن ازادی، پلاک 36

متوسطه اول دخترانه دولتی

منطقه: منطقه 7

محله: سبلان

آدرس: خیابان اجاره دار، کوچه شهید وهمنی، پلاک 20

ابتدایی دخترانه دولتی

منطقه: منطقه 7

محله: سبلان

آدرس: خیابان شهید کیایی نبش کوچه کارون

تلفن پشتیبانی
02191005343