مدارس دولتی بهشتی منطقه 7 تهران

در این صفحه مدارس دولتی بهشتی منطقه 7 تهران لیست شده است

3 مدرسه

لیست مدارس دولتی بهشتی منطقه 7 تهران

ابتدایی دخترانه دولتی

منطقه: منطقه 7

محله: بهشتی

آدرس: خیابان دکتر بهشتی، خیابان خرمشهر، نبش خیابان شهید صابونچی، کوچه دهم پلاک 1

متوسطه دوم دخترانه دولتی

منطقه: منطقه 7

محله: بهشتی

آدرس: خیابان شهید مدنی، ایستگاه کهن، روبروی مسجد امام حسن مجتبی، کوچه ابراهیمی

ابتدایی پسرانه دولتی

منطقه: منطقه 7

محله: بهشتی

آدرس: خیابان شهید بهشتی، میدان تختی، خیابان صابونچی، کوچه ادایی، پلاک 5

تلفن پشتیبانی
02191005343