مدارس دولتی دخترانه بهار منطقه 7 تهران

در این صفحه مدارس دولتی دخترانه بهار منطقه 7 تهران لیست شده است

2 مدرسه

لیست مدارس دولتی دخترانه بهار منطقه 7 تهران

ابتدایی دخترانه دولتی

منطقه: منطقه 7

محله: بهار

آدرس: خیابان بهار شمالی، روبروی بیمارستان امام سجاد، کوچه وارسته، پلاک 4

متوسطه اول دخترانه دولتی

منطقه: منطقه 7

محله: بهار

آدرس: خیابان بهار شمالی، خیابان ورکش، نبش کوچه برومند

تلفن پشتیبانی
02191005343