مدارس شاهد پسرانه ولیعصر منطقه 6 تهران

در این صفحه مدارس شاهد پسرانه ولیعصر منطقه 6 تهران لیست شده است

1 مدرسه

لیست مدارس شاهد پسرانه ولیعصر منطقه 6 تهران

ابتدایی پسرانه شاهد

منطقه: منطقه 6

محله: ولیعصر

آدرس: میدان فردوسی، بعد از خیابان ایرانشهر، خیابان موسوی ،پلاک 25

تلفن پشتیبانی
02191005343