مدارس دولتی ولیعصر منطقه 6 تهران

در این صفحه مدارس دولتی ولیعصر منطقه 6 تهران لیست شده است

5 مدرسه

لیست مدارس دولتی ولیعصر منطقه 6 تهران

متوسطه اول دخترانه دولتی

منطقه: منطقه 6

محله: ولیعصر

آدرس: تهران، خیابان استاد مطهری، انتهای خیابان لارستان، خیابان عبده، پلاک 18

ابتدایی دخترانه دولتی

منطقه: منطقه 6

محله: ولیعصر

آدرس: خیابان ولیعصر، روبروی فاطمی، کوچه عبده، پلاک 18

متوسطه اول دخترانه دولتی

منطقه: منطقه 6

محله: ولیعصر

آدرس: تهران، خیابان استاد مطهری، انتهای خیابان لارستان، خیابان عبده، پلاک 18

ابتدایی دخترانه دولتی

منطقه: منطقه 6

محله: ولیعصر

آدرس: خیابان ولیعصر، روبروی فاطمی، کوچه عبده، پلاک 18

متوسطه دوم دخترانه دولتی

منطقه: منطقه 6

محله: ولیعصر

آدرس: کریمخان زند، استاد نجات الهی شمالی، پلاک 202

تلفن پشتیبانی
02191005343