مدارس میدان فاطمی منطقه 6 تهران

در این صفحه مدارس میدان فاطمی منطقه 6 تهران لیست شده است

3 مدرسه

لیست مدارس میدان فاطمی منطقه 6 تهران

متوسطه اول پسرانه غیردولتی

منطقه: منطقه 6

محله: میدان فاطمی

آدرس: میدان فاطمی- خیابان دوم کوچه سوسن پلاک10

ابتدایی پسرانه غیردولتی

منطقه: منطقه 6

محله: میدان فاطمی

آدرس: تهران، میدان فاطمی، خیابان بیستون، نبش کوچه ابو علی سینا شرقی

متوسطه دوم دخترانه غیردولتی

منطقه: منطقه 6

محله: میدان فاطمی

آدرس: ضلع شمالی میدان فاطمی، خیابان گمنام، خیابان جهانمهر، خیابان رادافزون، پلاک 73

تلفن پشتیبانی
02191005343