مدارس دولتی میدان توحید منطقه 6 تهران

در این صفحه مدارس دولتی میدان توحید منطقه 6 تهران لیست شده است

1 مدرسه

لیست مدارس دولتی میدان توحید منطقه 6 تهران

هنرستان پسرانه دولتی

منطقه: منطقه 6

محله: میدان توحید

آدرس: میدان آرژانتین ، ابتدای بزرگراه آفریقا ، روبروی ساختمان مرکزی راه آهن

تلفن پشتیبانی
02191005343