مدارس هیات امنایی دخترانه کریمخان منطقه 6 تهران

در این صفحه مدارس هیات امنایی دخترانه کریمخان منطقه 6 تهران لیست شده است

2 مدرسه

لیست مدارس هیات امنایی دخترانه کریمخان منطقه 6 تهران

ابتدایی دخترانه هیات امنایی

منطقه: منطقه 6

محله: کریمخان

آدرس: خیابان کریمخان زند، خیابان آبان شمالی، کوچه شهید صدر، پلاک 18

متوسطه اول دخترانه هیات امنایی

منطقه: منطقه 6

محله: کریمخان

آدرس: خیابان کریمخان زند، خیابان شهید دکتر حسن عضدی شمالی، بعد از زرتشت شرقی، کوی روشن نو، پلاک 11

تلفن پشتیبانی
02191005343