مدارس هیات امنایی پسرانه کریمخان منطقه 6 تهران

در این صفحه مدارس هیات امنایی پسرانه کریمخان منطقه 6 تهران لیست شده است

1 مدرسه

لیست مدارس هیات امنایی پسرانه کریمخان منطقه 6 تهران

ابتدایی پسرانه هیات امنایی

منطقه: منطقه 6

محله: کریمخان

آدرس: خیابان کریمخان، بین خیابان عضدی و ویلای شمالی، نبش خیابان آبان شمالی، پلاک 141

تلفن پشتیبانی
02191005343