مدارس هیات امنایی کردستان منطقه 6 تهران

در این صفحه مدارس هیات امنایی کردستان منطقه 6 تهران لیست شده است

5 مدرسه

لیست مدارس هیات امنایی کردستان منطقه 6 تهران

ابتدایی پسرانه هیات امنایی

منطقه: منطقه 6

محله: کردستان

آدرس: خیابان کردستان، خیابان 21

ابتدایی دخترانه هیات امنایی

منطقه: منطقه 6

محله: کردستان

آدرس: امیرآباد شمالی، بین جانبازان و آزادگان، خیابان 21

متوسطه دوم پسرانه هیات امنایی

منطقه: منطقه 6

محله: کردستان

آدرس: خیابان انقلاب، چهار راه کالج، کوچه البرز، پلاک 1

ابتدایی پسرانه هیات امنایی

منطقه: منطقه 6

محله: کردستان

آدرس: خیابان کردستان، خیابان 21

ابتدایی دخترانه هیات امنایی

منطقه: منطقه 6

محله: کردستان

آدرس: امیرآباد شمالی، بین جانبازان و آزادگان، خیابان 21

تلفن پشتیبانی
02191005343