مدارس فلسطین منطقه 6 تهران

در این صفحه مدارس فلسطین منطقه 6 تهران لیست شده است

19 مدرسه

لیست مدارس فلسطین منطقه 6 تهران

ابتدایی دخترانه هیات امنایی

منطقه: منطقه 6

محله: فلسطین

آدرس: خیابان فلسطین شمالی، بالاتر از میدان فلسطین، پلاک 371

کاردانش دخترانه شاهد

منطقه: منطقه 6

محله: فلسطین

آدرس: خیابان حافظ ، روبروی دانشگاه امیر کبیر ،کوچه شیرین ، پلاک 23

متوسطه دوم دخترانه شاهد

منطقه: منطقه 6

محله: فلسطین

آدرس: بلوارکشاورزخیابان نادری تقاطع ایتالیا پلاک 9

کاردانش پسرانه هیات امنایی

منطقه: منطقه 6

محله: فلسطین

آدرس: خیابان کریم خان زند ،خیابان حافظ ،پلاک 733 همکف

ابتدایی پسرانه دولتی

منطقه: منطقه 6

محله: فلسطین

آدرس: فلسطین شمالی، نرسیده به بلوارکشاورز، کوچه پلور، پلاک 1

متوسطه دوم دخترانه غیردولتی

منطقه: منطقه 6

محله: فلسطین

آدرس: خیابان سید جمال الدین اسدآبادی خیابان 35 پلاک 30

ابتدایی دخترانه هیات امنایی

منطقه: منطقه 6

محله: فلسطین

آدرس: خیابان فلسطین شمالی، بالاتر از میدان فلسطین، پلاک 371

متوسطه اول پسرانه غیردولتی

منطقه: منطقه 6

محله: فلسطین

آدرس: بلوار کشاورز ، ابتدای فلسطین ، کوچه شهید حجت دوست ، پلاک 28 ، 30 ، 32

کاردانش دخترانه شاهد

منطقه: منطقه 6

محله: فلسطین

آدرس: خیابان حافظ ، روبروی دانشگاه امیر کبیر ،کوچه شیرین ، پلاک 23

متوسطه دوم پسرانه غیردولتی

منطقه: منطقه 6

محله: فلسطین

آدرس: خیابان یوسف آباد، خیابان 9، پلاک 34

تلفن پشتیبانی
02191005343